POLYDAKTYLNÍ MAINSKÉ MÝVALÍ KOČKY aneb návrat k americkým kořenům

Nedílnou součást historie plemene mainská mývalí kočka tvoří víceprstí maini zvaní polydaktylové (nebo též políci z anglického polys). Jde o mainy s nadpočetnými články (digits), nebo chcete-li prsty, na předních a zadních končetinách. Zatímco běžné kočky mají na předních nohách po čtyřech prstech a jednom paspárku, dohromady tedy pět článků (digits) a po čtyřech prstech na nohách zadních, polydaktylní maini mohou dosáhnout až maxima osmi článků na jedné z končetin.

Obří packy polydaktylů lze s trochou nadsázky přirovnat k velkým sněžnicím, které jejich majitelům zajišťovaly nejen hladší pohyb po zasněžených polích, lesích a loukách Nové Anglie, ale i šikovnější lezení po stromech, kdy jejich extra prst na předních končetinách – ne náhodou připomínající lidský palec, mohl pomoci k lepšímu uchopení větví stromů a zajistit tak kočce šplhací schopnosti jaké vidíme u opic. Dokonce se hovořilo i o tom, že políci alias polys jsou schopní používat k jídlu ruce podobně jako mývalové. Právě proto prý nese dnešní kočičí plemeno název mainská mývalí kočka.
Prameny uvádějí, že polodlouhosrsté polydaktylní kočky se vyskytovaly v okolí města Kennebec River již před více než 300 lety. V původní populaci volně žijících mainů bylo něco kolem 40% polydaktylů, což je poměrně vysoké číslo.

 

Wackymoon Rosaline PP

 

Polydaktylie je přirozená mutace způsobená autosomálně dominantním Pd genem, která se vyskytuje i u dalších plemen koček jako je Pixie Bob nebo Hemingway Cat. Jelikož jejímu výzkumu byla věnovaná nemalá pozornost také v rámci humánní medicíny, můžeme s klidným svědomím prohlásit, že u koček je výskyt nadpočetných prstů neškodný, čili bez dalšího vlivu na jejich zdraví.

U polydaktylních mainských mývalích koček rozlišujeme dva základní typy distribuce článků na předních a zadních končetinách, laicky řečeno dva základní typy pacek:
První typ je mitten paw – hojně se vyskytující u předních nohou, palec (thumb) je větší prst mezerou viditelně oddělený od zbytku ostatních prstů.


mitten paws

 

Druhý typ nazývaný patty paw nebo též hamburger paw – častý u zadních nohou, vzácněji i u předních. Všechny prsty mají prakticky stejnou velikost a dohromady tvoří pravidelný koláčkovitý tvar packy.

 

patty paws

 

Přestože byli polydaktylní maini v počátcích chovu hojně využívání, vlivem lidského působení – v rámci dalšího šlechtění a výstav byli postupně zatlačeni do pozadí. Jedny z prvních polydaktylních mainských mývalích koček dovezla do Evropy Dortemarie Kaplers z dánské stanice Guldfakse. Její importovaný polydaktylní kocour Mt Kittery Socko figuruje v rodokmenech několika světových vítězů FIFE.
V rámci chovu polydaktylních mainských mývalích koček zmiňme alespoň dvě stanice, a sice Prairie Baby v Kanadě a americkou stanici Kumskaka. Úsilí obou chovatelek Judith Schulz a Phyllis Tobias směřovalo nejen k dosažení co nejlepšího typu u polydaktylů, ale i k začleňování volně žijících mainů do šlechtitelských programů plemene mainská mývalí kočka. Obě chovatelky se tak významným způsobem zasloužily o příliv čerstvé krve, která je pro dnešní stav plemene s průměrnými 15% příbuzenské plemenitby, velmi důležitá.

V současné době jsou mainští polydaktylové horkým tématem diskuzí v rámci dvou velkých chovatelských organizací. Zatímco americká TICA se přiklonila k jejich uznání a polydaktylové jsou oprávněni k vstupu na výstavní mola ke sběru tiulů, evropská FIFE učinila krok zpátky tím, že chov polydaktylů přímo zakázala.
Přesto nejen v Evropě, ale i v České republice najdeme stanice, které se chovem těchto pozoruhodných mainů zabývají a aktivně se snaží o jejich začlenění do svých šlechtitelských programů.