Naše kočky jsou geneticky testovány na choroby srdce s negativními výsledky. Ty kočky, které jsou negativní po obou rodičích, budou znovu přetestovány v některé z certifikovaných laboratoří. Bohužel ani fakt, že výsledek testu vyjde v pořádku (jako negativní HCM N/N) plně nezaručuje, že na choroby srdce některé ze zvířat nemůže onemocnět. Výzkum v oblasti HCM (hypertrofické kardiomyopatie) u koček je bohužel zatím na docela nízké úrovni, zjištěných genových mutací je jen velmi málo. Proto se v našem chovu snažíme raději dělat četná preventivní opatření jako je nákup zvířat z prověřených linií. Plánujeme také sono srdce. Genetické testy bereme jako vodítko pro naši další práci, nikoli jako hodnověrný výsledek.

Zatím jediná naše heterozygotní kočka je Krakatit Hairy Majesty, to znamená, že v rámci jejího genetického testu vyšla jedna alela genu nesoucí mutaci pro možný rozvoj choroby srdce negativně a jedna pozitivně. Krakatit může, ale nemusí onemocnět HCM (hypertrofickou kardiomyopatií). Vzhledem k její rodiné predispozici rozvoj nemoci nepředpokládáme!

Více informací ohledně nemoci HCM: http://www.goisovka.cz/hcm/hcm-genetika-a-echokardio/

Krakatit jsme se rozhodli zařadit do našeho chovu a to z těchto důvodů:

1.Matka Krakatit, Jessica Pretty Woman of Gentle Lions porodila Krakatit ve svých 9 letech, což je na mainskou mývalí kočku nadstandardně vysoký věk pro její aktivní využití v chovu. Přestože sama heterozygot, nikdy žádnými vážnými zdravotními problémy netrpěla a nejsou známy problémy se srdcem ani u jejího značně početného potomstva. Lze usuzovat, že tato linie je lety dobře prověřená a zdravá.

2.Patogenetický proces HCM u koček není dostatečně prozkoumaný. Výzkum HCM je drahý a kočky nejsou cílovou skupinou výzkumu, proto genetický test bereme s rezervou. Je dobré se dle něj orientovat, nepouštět zbytečně do chovu homozygotní a heterozygotní jedince, ale nelze se jím jednoznačně řídit. Cituji ze stránek www.goisovka.cz

„Do dnešních dnů známe u koček pouze tři mutace na jednom genu. V humánní medicíně je známo více než 450 mutací v 16 genech.“

3.Krakatit pochází z linií, pro které máme slabost. Jsou to velké, robusní a velmi inteligentní kočky s klaunskou povahou.

Ze svého bezprostředního okolí známe případy geneticky negativních zvířat, které onemocněly v nízkém věku na HCM a zemřely. Vzhledem k velmi omezené úrovni znalostí v této oblasti, používáme při výběru našich zvířat do chovu ze stanic v tuzemsku i v zahraničí vlastní strategii. Snažíme se získat kotě pokud možno ze starších a již prověřených linií, nebo – jako je tomu v případě naší polydaktylky Rosaline – z nových zakladatelských linií (new foundation lines). Výrazným bonusem je, pokud jsou rodiče kotěte již letití a těší se výbornému zdraví, případně jsou ve svém vyšším věku stále využíváni v chovu.

Krakatit a řada dalších našich koček bude pravidelně postoupena sonu srdce, abychom měli přehled o jejich akutálním zdravotním stavu.